REGULACJE

Poniższe regulacje zostały wybrane ze względu na istotną rolę, jaką odgrywają w rozwoju gospodarki oraz życiu publicznym. Będziemy kontrolować i porównywać z innymi krajami zmiany regulacji, by ocenić jaki będą miały wpływ na nasze codzienne życie. Kto na nich zyska, a kto na nich straci. Jednocześnie chwalimy wprowadzanie rozwiązań, które w opinii ekspertów mają pozytywny wpływ na poprawę jakości życia.