Płaca minimalna na umowach zlecenia

Autor: Rafał Trzeciakowski, 2016-10-21
Ocena
Zła
Status
Zrealizowane
O co chodzi?

Od 2017 roku wchodzi w życie płaca minimalna w wysokości 13 zł za godzinę (analogiczna wysokość do 2000 zł miesięcznie na umowach o pracę) na umowach zlecenia.

Kto traci?

Niskoproduktywni pracownicy (z mniejszym doświadczeniem zawodowym, gorzej wykształceni)

Kto zyskuje?

Ci którzy utrzymają obecne miejsca pracy przy wyższej płacy

Etap procesu legislacyjnego

Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2017 roku (tekst ustawy).

Sprawdź, jak głosował Twój poseł.

 

Argumenty
  • Godzinowa płaca minimalna, tak samo jak zwykła, stanowi ograniczenie wolności zawierania umów.
  • Spowoduje ograniczanie zatrudnienia, przenoszenie części zatrudnienia do szarej strefy, a tam gdzie jeszcze jest to możliwe – ucieczkę na inne rodzaje umów.
  • Jednolity poziom w skali kraju, negatywnie odbije się na regionach i sektorach o przeciętnie niższych wynagrodzeniach.
  • W latach 2002-2013 przeciętnie 128 tys. osób rocznie traciło pracę na skutek podwyżek płacy minimalnej. Po uszczelnieniu systemu, efekt może być silniejszy.
  • Kiedy płaca minimalna podnosi koszty wynagrodzeń, przedsiębiorstwa w długim okresie zastępują pracowników maszynami.