Ograniczenia dot. e-papierosów

Autor: Rafał Trzeciakowski, 2016-10-25
Ocena
Zła
Status
Zrealizowane
O co chodzi?

Ustawa nakłada takie same obowiązki i zakazy na e-papierosy, jak na tradycyjne papierosy.

 • Ograniczenie miejsc wykorzystywania (palarnie, tak jak w przypadku tradycyjnych papierosów).
 • Zakaz reklamy i sponsoringu.
 • Zakaz promocji.
 • Zakaz sprzedaży przez Internet.
 • Zakaz sprzedaży osobom do 18 lat.
 • Obowiązek umieszczania ostrzeżeń zdrowotnych.
 • Ograniczenia wielkości wkładów.

Importerzy i producenci nowych produktów są zobowiązani co najmniej 6 miesięcy przed planowanym wprowadzeniem do obrotu, odpłatnie zgłaszać taki zamiar Inspektorowi do spraw Substancji Chemicznych. Zgłoszenie w tym zakresie musi zawierać szereg informacji w tym m.in. informacje na temat dawki nikotyny i jej absorpcji podczas spożywania wyrobu w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach, opis procesu produkcji i oświadczenie, że proces produkcji e-papierosa lub pojemnika zapasowego zapewnia zgodność z wymogami ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Kto traci?
 • Chcący rzucić palenie
 • Sprzedawcy i producenci e-papierosów
Kto zyskuje?

Skarb państwa

Etap procesu legislacyjnego
Argumenty
 • Badania wskazują, że e-papierosy mogłyby się przyczynić do poprawy zdrowia publicznego (są nieszkodliwe lub znacznie mniej szkodliwe od papierosów), a ustawa zwalcza ich rozpowszechnianie.
 • Rząd wprowadza dyrektywę UE o e-papierosach znacznie rozszerzając jej zakres. Wg OSR dyrektywa wcale nie wymaga wprowadzenia większości kontrowersyjnych zapisów (zob. str. 84 pliku PDF http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/48D30611A1569A82C1257F9C002EE767/%24File/432.pdf)
 • Uzasadnienie ustawy nie przedstawia żadnego badania dot. szkodliwości e-papierosów, a w szczególności szkodliwości porównywalnej z tradycyjnymi papierosami (zob. uzasadnienie ustawy http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=432)

W przyszłości możliwe jest nawet objęcie e-papierosów akcyzą